14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Selskabsloven § 24

Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) paragraf 24

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af selskabsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1952 af 11. October 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§24 Stiftere
Et kapitalselskab kan stiftes af en eller flere stiftere.

•••

Stk. 2 En stifter må ikke være under rekonstruktionsbehandling eller konkurs.

•••

Stk. 3 Hvis stifter er en fysisk person, skal personen være myndig og må ikke være under værgemål efter § 5 i værgemålsloven eller under samværgemål efter § 7 i værgemålsloven.

•••

Stk. 4 Hvis stifter er en juridisk person, skal denne være beføjet til at erhverve rettigheder, indgå forpligtelser og være part i retssager.

•••
profile photo
Profilside