14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Selskabsloven § 222

Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) paragraf 222

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af selskabsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1952 af 11. October 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§222 Udlodning af udbytte og likvidationsprovenu
Kapitalejerne kan vedtage at udlodde udbytte i et selskab i likvidation på baggrund af den seneste godkendte årsrapport.

•••

Stk. 2 Udlodning af udbytte efter stk. 1 sker efter de almindelige regler om udbytte og ekstraordinært udbytte i §§ 180-183 og 194.

•••
profile photo
Profilside