14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Selskabsloven § 173

Uddrag fra forarbejderne til selskabsloven § 173:

Til § 173
Bestemmelsen viderefører med visse ændringer aktieselskabslovens § 36, stk. 2, og § 42 samt anpartsselskabslovens § 42. Efter disse bestemmelser kan anmeldelse af kapitalforhøjelse ikke registreres, med mindre selskabskapitalen er fuldt indbetalt med tillæg af overkurs.Det er med den foreslåede bestemmelse præciseret, at der ska...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.