14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Selskabsloven § 172

Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) paragraf 172

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af selskabsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1952 af 11. October 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§172 Betingelser for konvertible gældsbreves registrering i en værdipapircentral
Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om

  • 1) betingelser for konvertible gældsbreves registrering i en værdipapircentral,

  • 2) afgivelse af oplysninger til en værdipapircentral,

  • 3) at selskabet skal bære samtlige omkostninger ved konvertible gældsbreves udstedelse gennem en værdipapircentral og ved konvertible gældsbreves indskrivning og opbevaring m.v. i et kontoførende institut, og

  • 4) at § 63 finder tilsvarende anvendelse ved konvertible gældsbreve.

•••
profile photo
Profilside