14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Selskabsloven § 167

Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) paragraf 167

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af selskabsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1952 af 11. October 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§167 Udstedelse af konvertible gældsbreve og warrants
Generalforsamlingen kan med det flertal, der kræves til vedtægtsændring, beslutte at udstede konvertible gældsbreve eller warrants, hvis den samtidig træffer beslutning om den kapitalforhøjelse, der hører hertil, jf. § 154.

•••

Stk. 2 Generalforsamlingens beslutning skal indeholde de nærmere vilkår for udstedelsen, herunder størstebeløbet af den kapitalforhøjelse, der skal kunne tegnes på baggrund af værdipapiret, og til hvilken klasse de nye kapitalandele skal høre.

•••

Stk. 3 Generalforsamlingens beslutning efter stk. 1 skal endvidere tage stilling til modtagerens retsstilling, hvis generalforsamlingen træffer beslutning om en eller flere af følgende forhold, inden modtageren har konverteret gældsbrevet eller udnyttet en tildelt warrant:

  • 1) Kapitalforhøjelse,

  • 2) kapitalnedsættelse,

  • 3) udstedelse af nye warrants,

  • 4) udstedelse af nye konvertible gældsbreve,

  • 5) opløsning,

  • 6) fusion eller

  • 7) spaltning.

•••

Stk. 4 Vilkårene i generalforsamlingens beslutning efter stk. 2 og 3 skal oplyses over for modtageren af konvertible gældsbreve eller warrants.

•••
profile photo
Profilside