14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Selskabsloven § 161

Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) paragraf 161

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af selskabsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1952 af 11. oktober 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§161 Hvis nye kapitalandele kan indbetales ved konvertering af gæld, skal forhøjelsesbeslutningen indeholde bestemmelserne herom.

•••

Stk. 2 Det centrale ledelsesorgan skal redegøre for årsagen til og tidspunktet for gældsstiftelsen og for grundene til forslaget om konvertering.

•••

Stk. 3 I aktieselskaber skal det centrale ledelsesorgans redegørelse og eventuelt yderligere udarbejdede dokumenter gøres tilgængelige for aktionærerne, jf. §§ 98 og 99, samt fremlægges på generalforsamlingen.

•••

Stk. 4 Stk. 2 kan i enighed fraviges af kapitalejerne.

•••

Stk. 5 Kravet i stk. 3 kan i enighed fravælges af aktionærerne.

•••
profile photo
Profilside