14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Selskabsloven § 157

Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) paragraf 157

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af selskabsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1952 af 11. October 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§157 Krav til indkaldelsen
Indkaldelsen til generalforsamlingen skal i forbindelse med kapitalforhøjelser i aktieselskaber indeholde oplysning om den fortegningsret, som tilkommer aktionærer eller andre, samt oplysning om, hvordan de tegningsberettigede skal forholde sig, hvis de vil benytte sig af deres tegningsret.

•••

Stk. 2 Hvis der gøres afvigelse fra aktionærernes fortegningsret, jf. § 162, skal indkaldelsen oplyse årsagen hertil samt begrundelsen for den foreslåede tegningskurs.

•••

Stk. 3 Stk. 1 og 2 kan i enighed fravælges af aktionærerne.

•••
profile photo
Profilside