14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Selskabsloven § 108

Uddrag fra forarbejderne til selskabsloven § 108:

Til § 108
Den foreslåede bestemmelse i § 108 viderefører retstilstanden uændret både for anparts- og aktieselskaber, jf. anpartsselskabsloven § 35, og aktieselskabslovens § 80.Bestemmelsen indeholder en lovfæstelse af en almindelig grundsætning (»generalklausulen«), der i overensstemmelse med hidtidig retspraksis fastslår, at en generalforsaml...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.