Sektorforskningsloven § 6

Denne konsoliderede version af sektorforskningsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om sektorforskningsinstitutioner

Lov nr. 326 af 05. maj 2004, jf.
lovbekendtgørelse nr. 581 af 01. juni 2014,
som ændret ved lov nr. 384 af 26. april 2017

Opgaver
§ 6

Resultatkontrakten fastlægger, hvilke forsknings-, udviklings-, formidlings-, rådgivnings-, myndigheds- og driftsopgaver der skal udføres.