14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Sektorforskningsloven § 13

Lov om sektorforskningsinstitutioner paragraf 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af sektorforskningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 581 af 01. juni 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Ikrafttræden m.v.
Loven træder i kraft den 1. januar 2005.

•••

Stk. 2 Samtidig ophæves lov nr. 1076 af 20. december 1995 om sektorforskningsinstitutioner.

•••

Stk. 3 §§ 3 og 4, § 5, stk. 1 og 2, § 6 og § 8, stk. 2 og 3, gælder ikke for Statens Serum Institut, og § 3, stk. 2, § 4 og § 5, stk. 2, gælder ikke for Forsvarets Forskningstjeneste.

•••

Stk. 4 De regler, der er udstedt i medfør af den hidtidige lov, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller ændres af regler udstedt i medfør af denne lov.

•••

Stk. 5 § 5, stk. 1, 2. pkt., finder først anvendelse, når en direktørstilling skal genopslås efter lovens ikrafttræden.

•••
profile photo
Profilside