14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Scenekunstloven Kapitel 8

Lov om scenekunst kapitel 8

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af scenekunstloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 246 af 18. March 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Scenekunstloven

Kapitel 8

Statens Kunstfond

§18 Statens Kunstfond kan inden for en beløbsramme fastsat på finansloven yde støtte til

  • 1) skabende scenekunstnere,

  • 2) præmiering af scenekunstneriske værker,

  • 3) stationær og turnerende samt opsøgende scenekunstvirksomhed udført af mindre teatre, scenekunstgrupper og uafhængige scenekunstnere inklusive disses samarbejde med andre teatre og aktører på scenekunstområdet,

  • 4) fremme af ny dansk dramatik,

  • 5) anskaffelse af teknisk udstyr m.v.,

  • 6) fremme af scenekunstens internationale aktiviteter og samarbejde og

  • 7) andre aktiviteter, der kan fremme lovens formål.

Stk. 2 Ved fordeling af støtte efter stk. 1 skal Statens Kunstfond ud over de kriterier, som er angivet i lov om Statens Kunstfonds virksomhed, lægge vægt på at fremme udviklingen af nye scenekunstformer og anden eksperimenterende virksomhed.

§19 Statens Kunstfond har den endelige administrative afgørelse med hensyn til fordeling af de midler, der på de årlige finanslove bevilges til rådets virksomhed.

§19a Statens Kunstfond følger udviklingen blandt egnsteatrene og de små storbyteatre. Statens Kunstfond bistår kommuner og teatre ved udarbejdelsen af aftaler, der løber over minimum 3 år, i henhold til § 15 a, stk. 2, og § 16 b, stk. 3.

profile photo
Profilside