14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Scenekunstloven § 18

Lov om scenekunst paragraf 18

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af scenekunstloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 246 af 18. March 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18 Statens Kunstfond kan inden for en beløbsramme fastsat på finansloven yde støtte til

  • 1) skabende scenekunstnere,

  • 2) præmiering af scenekunstneriske værker,

  • 3) stationær og turnerende samt opsøgende scenekunstvirksomhed udført af mindre teatre, scenekunstgrupper og uafhængige scenekunstnere inklusive disses samarbejde med andre teatre og aktører på scenekunstområdet,

  • 4) fremme af ny dansk dramatik,

  • 5) anskaffelse af teknisk udstyr m.v.,

  • 6) fremme af scenekunstens internationale aktiviteter og samarbejde og

  • 7) andre aktiviteter, der kan fremme lovens formål.

•••

Stk. 2 Ved fordeling af støtte efter stk. 1 skal Statens Kunstfond ud over de kriterier, som er angivet i lov om Statens Kunstfonds virksomhed, lægge vægt på at fremme udviklingen af nye scenekunstformer og anden eksperimenterende virksomhed.

•••
profile photo
Profilside