14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Scenekunstloven § 15d

Lov om scenekunst paragraf 15d

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af scenekunstloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 246 af 18. March 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15d Statens Kunstfond kan iværksætte evaluering af egnsteatre. Evalueringen gennemføres i dialog med egnsteatret og den tilskudsbevilgende kommune.

•••

Stk. 2 Statens Kunstfond kan efter en evaluering i henhold til stk. 1 i tilfælde, hvor teatrenes faglige og kunstneriske niveau ikke lever op til det generelle niveau for egnsteatrene, og hvor udvikling ikke vurderes mulig, beslutte, at statsrefusion efter § 15 a og tilskud efter § 15 b ophører. Ophør af statstilskuddet kan kun effektueres i forbindelse med udløb af den pågældende egnsteateraftale.

•••

Stk. 3 Afgørelse efter stk. 2 kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

•••

Stk. 4 Kulturministeren fastsætter nærmere regler om evaluering af egnsteatre.

•••
profile photo
Profilside