14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Scenekunstloven § 15b

Lov om scenekunst paragraf 15b

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af scenekunstloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 246 af 18. March 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15b Staten kan inden for en beløbsramme fastsat på finansloven yde driftstilskud til egnsteatre, som tidligere modtog tilskud fra en amtskommune.

•••

Stk. 2 Kulturministeren fastsætter nærmere regler om tilskud, der ydes efter stk. 1, herunder kriterier for tildeling af tilskud.

•••
profile photo
Profilside