14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

SCE-loven § 21

Lov om det europæiske andelsselskab paragraf 21

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af sce-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 658 af 01. July 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§21 Undlader et SCE-selskabs administrationsorgan, administrerende direktører, tilsynsorgan, ledelsesorgan, revisor, likvidator eller bestyreren af et udenlandsk SCE-selskabs filial i rette tid at efterkomme de pligter, der ifølge SCE-forordningen, loven eller bestemmelser fastsat i henhold til loven påhviler dem i forhold til Erhvervsstyrelsen, kan styrelsen som tvangsmiddel pålægge de pågældende daglige eller ugentlige bøder.

•••

Stk. 2 Undlader et SCE-selskabs administrationsorgan, administrerende direktører, tilsynsorgan, ledelsesorgan, revisor, likvidator eller bestyreren af et udenlandsk SCE-selskabs filial i rette tid at efterkomme de pligter, der påhviler de pågældende i medfør af den lovgivning, som ifølge SCE-forordningen eller denne lovs §§ 6, 8 eller 9 finder anvendelse på disse organer eller personer, kan de pågældende pålægges tvangsbøder på samme måde, som selskaber og personer m.v., der umiddelbart er omfattet af den pågældende lovgivning.

•••
profile photo
Profilside