14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

SCE-loven § 13

Lov om det europæiske andelsselskab paragraf 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af sce-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 658 af 01. July 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Erhvervsstyrelsen skal beslutte, at et SCE-selskab skal opløses, om fornødent efter § 21, stk. 3, i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, hvis SCE-selskabet ikke opfylder kravet i SCE-forordningen om at have sit vedtægtsmæssige hjemsted og hovedkontor i samme medlemsstat og forholdet ikke afhjælpes inden udløbet af en frist, der fastsættes af Erhvervsstyrelsen.

•••

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan anmode skifteretten om at opløse et SCE-selskab efter § 21, stk. 3, i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, hvis SCE-selskabet ikke har registreret oplysninger om reelle ejere eller selskabet har foretaget mangelfuld registrering i henhold til § 14 a.

•••

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen kan anmode skifteretten om at opløse et SCE-selskab efter § 21, stk. 3, i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, hvis SCE-selskabet ikke har opbevaret dokumentation for selskabets oplysninger om reelle ejere, eller hvis SCE-selskabet har opbevaret mangelfuld dokumentation i henhold til § 14 a.

•••
profile photo
Profilside