Satsreguleringsprocentloven § 1

Denne konsoliderede version af satsreguleringsprocentloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om en satsreguleringsprocent

Lov nr. 373 af 28. maj 2003,
jf. lovbekendtgørelse nr. 237 af 27. februar 2020

§ 1

Som grundlag for en årlig regulering af overførselsindkomster m.v. fastsættes for hvert finansår efter reglerne i denne lov en satsreguleringsprocent, en tilpasningsprocent og en satstilpasningsprocent.

Stk. 2 De beløb, der reguleres med satsreguleringsprocenten m.v., er de aktuelle, indtil da gældende.