14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Satsreguleringsprocentloven § 8

Lov om en satsreguleringsprocent paragraf 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af satsreguleringsprocentloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 237 af 27. February 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Loven træder i kraft den 1. juli 2003 og har virkning fra og med fastsættelsen af satsreguleringsprocenten m.v. for finansåret 2004. Samtidig ophæves lov om en satsreguleringsprocent, jf. lovbekendtgørelse nr. 840 af 1. november 1997.

•••

Stk. 2 Administrative forskrifter, der er fastsat i medfør af den hidtil gældende lov om en satsreguleringsprocent, opretholdes, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter, der fastsættes i medfør af denne lov.

•••
profile photo
Profilside