14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Satsreguleringsprocentloven § 7

Uddrag fra forarbejderne til satsreguleringsprocentloven § 7:

Til § 7
Forslagets § 7 indebærer i lighed med den gældende lovs § 5, 2. pkt., at finansministeren fastsætter nærmere regler om beregningen af satsreguleringsprocenten mv. Bestemmelsen har været udnyttet til udstedelse af de såkaldte beregningsbekendtgørelser, senest bekendtgørelse nr. 593 af 4. juli 2002 om beregning...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.