14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Sambeskatningsbekendtgørelsen § 10

Bekendtgørelse om sambeskatning af selskaber m.v. paragraf 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af sambeskatningsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1299 af 09. November 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Administrationsselskabet i en international sambeskatning, jf. selskabsskattelovens § 31 A, skal drage omsorg for, at bogføringen m.v. vedrørende de udenlandske selskaber m.v., der er omfattet af den internationale sambeskatning, tilrettelægges således, at resultatopgørelse og balance kan danne grundlag for ligningen af administrationsselskabet, og at regnskabsmateriale m.v. vedrørende de udenlandske selskaber m.v., der er omfattet af den internationale sambeskatning, opbevares i overensstemmelse med de her i landet gældende bestemmelser.

•••

Stk. 2 Såfremt et eller flere af regnskaberne for de udenlandske selskaber m.v., der er omfattet af den internationale sambeskatning, ikke er udarbejdet på en sådan måde, at det kan danne grundlag for ligningen, påhviler det administrationsselskabet, at der vedlægges oplysningsskemaet et særligt bilag, hvorpå resultatopgørelsen i årsregnskaberne for de udenlandske selskaber m.v., der er omfattet af den internationale sambeskatning, omformes til at udvise et resultat opgjort efter dansk lovgivning.

•••

Stk. 3 Det regnskab, der vedlægges oplysningsskemaet, skal være affattet på dansk, norsk, svensk, engelsk, tysk eller fransk. Skatteforvaltningen kan kræve et regnskab oversat til dansk.

•••

Stk. 4 På begæring skal regnskabsmateriale, dokumenter m.v., som kan have betydning for ligningen, indsendes til Skatteforvaltningen, ligesom der på begæring skal meddeles oplysninger i øvrigt, som har betydning for ligningen. Det er ikke et krav, at indsendelse af regnskabsmateriale og dokumenter m.v. på begæring efter 1. pkt. sker digitalt.

•••
profile photo
Profilside