14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Sagsbehandlingsbekendtgørelse § 2

Bekendtgørelse om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af sagsbehandlingsbekendtgørelse og bygger på bekendtgørelse nr. 1075 af 11. December 2003. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Lægeerklæring
Hvis en lægeerklæring skal indhentes til brug for en sag, skal lægeerklæringen så vidt muligt indeholde oplysninger om,

  • 1) den pågældende befinder sig i en helbredstilstand omfattet af værgemålslovens § 5, stk. 1 eller 2, eller § 7, stk. 1,

  • 2) tilstanden må anses for varig eller forbigående,

  • 3) hvilken betydning tilstanden skønnes at have for den pågældendes evne til at tage vare på sine anliggender,

  • 4) den pågældende med nytte kan udtale sig om et eventuelt værgemål, herunder om den pågældende har tilkendegivet sin mening herom, og

  • 5) grundlaget for udarbejdelsen af lægeerklæringen, herunder om lægens kendskab til den pågældende.

•••
profile photo
Profilside