14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Sagsbehandlingsbekendtgørelse § 11

Bekendtgørelse om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. paragraf 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af sagsbehandlingsbekendtgørelse og bygger på bekendtgørelse nr. 1075 af 11. december 2003. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Ophør
Hvervet som fast værge bortfalder

  • 1) 3 måneder efter, at statsforvaltningen har truffet bestemmelse efter § 9, stk. 2,

  • 2) ved udløbet af en tidsbegrænset antagelse,

  • 3) ved udgangen af den måned, hvori den faste værge fylder 70 år,

  • 4) når den faste værge begærer sig fritaget for hvervet, eller

  • 5) når den faste værge anmelder betalingsstandsning eller kommer under konkurs.

•••

Stk. 2 Statsforvaltningen kan fratage en fast værge hvervet, hvis den pågældende

  • 1) i længere tid er fraværende på grund af sygdom, eller

  • 2) der foreligger andre særlige grunde.

•••

Stk. 3 Statsforvaltningen fratager en fast værge hvervet, hvis værgen gentagne gange eller groft har tilsidesat sine pligter som værge.

•••

Stk. 4 Bortfald eller fratagelse af hvervet som fast værge medfører ikke, at beskikkelse som værge i det enkelte værgemål ophører, medmindre der træffes afgørelse om fratagelse af beskikkelsen efter værgemålslovens § 12.

•••
profile photo
Profilside