Rygerloven § 26

Denne konsoliderede version af rygerloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om røgfri miljøer

Lov nr. 512 af 06. juni 2007,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1632 af 18. juni 2021,
som ændret ved lov nr. 738 af 13. juni 2023

§ 26

Med bøde straffes den, der

Stk. 2 Med bøde straffes den arbejdsgiver, indehaver, restauratør, bestyrer og forpagter, som tillader rygning i strid med reglerne i denne lov.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.