14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

RUT-bekendtgørelsen § 2

Bekendtgørelse om Register for Udenlandske Tjenesteydere (RUT-registret) paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af rut-bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 627 af 24. juni 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 En udenlandsk virksomhed, der ved udførelse af arbejde i Danmark leverer tjenesteydelser, skal anmelde virksomheden til registret, jf. kapitel 3.

•••

Stk. 2 Udenlandske selvstændigt erhvervsdrivende uden ansatte, der ved udførelse af arbejde i Danmark, leverer tjenesteydelser inden for nærmere bestemte risikobrancher jf. bekendtgørelse om anmeldelsespligt til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) for selvstændigt erhvervsdrivende uden ansatte, skal anmelde sig til RUT, jf. lov om udstationering af lønmodtagere m.v. § 7 a, stk. 6.

•••

Stk. 3 En virksomhed skal ikke optages i registret og foretage anmeldelse efter stk. 1-2, jf. § 7 b i lov om udstationering af lønmodtagere m.v., hvis:

  • 1) leveringen af tjenesteydelsen ikke varer over 8 dage, og

  • 2) leveringen af tjenesteydelsen sker som led i levering af et teknisk anlæg eller en teknisk installation, og

  • 3) lønmodtageren eller den selvstændige virksomhed, i medfør af regler fastsat af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. § 7 a, stk. 6, har til opgave og er specialiseret i eller kvalificeret til at montere, installere, efterse, reparere eller informere om et teknisk anlæg eller en teknisk installation i Danmark.

•••

Stk. 4 Levering af en tjenesteydelse i form af vejtransport af gods eller passagerer er ikke omfattet af anmeldelsespligten, jf. lov om udstationering af lønmodtagere m.v. § 7 b, stk. 2.

•••
profile photo
Profilside