RUT-bekendtgørelsen § 15

Denne konsoliderede version af rUT-bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om Register for Udenlandske Tjenesteydere (RUT-registret)

Bekendtgørelse nr. 627 af 24. juni 2019,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 2183 af 15. december 2020

§ 15

Data fra registret må ikke anvendes med kommercielt formål eller i kommerciel sammenhæng. Hermed menes alle former for salg, reklamehenvendelse eller andre henvendelser, der ikke har specifik hjemmel i lov, regler, der er udstedt i medfør af lov, eller samtykke.