14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

RUT-bekendtgørelsen § 12

Bekendtgørelse om Register for Udenlandske Tjenesteydere (RUT-registret) paragraf 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af rut-bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 627 af 24. June 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Adgang til data i registret for andre end danske myndigheder vil være begrænset til følgende:

  • 1) Virksomhedens navn, forretningsadresse og kontaktoplysninger.

  • 2) Dato for påbegyndelse og afslutning af tjenesteydelsen.

  • 3) Dato for påbegyndelse og afslutning af tjenesteydelsen på det enkelte arbejdssted, hvis der er flere arbejdssteder.

  • 4) Navn på kontaktperson for virksomheden.

  • 5) Virksomhedens branchekode.

  • 6) Virksomhedens momsnummer og registreringssted i hjemlandet eller oplysning om, at virksomheden ikke har et momsnummer i hjemlandet.

  • 7) Størrelsesorden efter antal ansatte pr. arbejdssted.

•••

Stk. 2 Oplysningerne i stk. 1 er offentligt tilgængelige ved enkeltopslag på igangværende aktiviteter i Danmark via www.virk.dk. Det er ikke tilladt at crawle www.virk.dk/rut eller benytte andre metoder til automatisk indeksering og opslag.

•••

Stk. 3 Stk. 1, nr. 2, 3 og 7, finder anvendelse på offentlighedens adgang til oplysninger, der registreres den 1. juli 2013 eller senere.

•••

Stk. 4 Stk. 1, nr. 1-7, finder anvendelse på data registreret efter den 3. februar 2014.

•••

Stk. 5 En faglig organisation, der har indgået en kollektiv overenskomst, med en udenlandsk virksomhed, kan, når der er indledt en fagretlig sag om fortolkning af eller brud på overenskomsten, få adgang til de oplysninger der er anmeldt efter § 5, stk. 1, nr. 1, 7 og 8 samt § 7, stk. 1, nr. 4, og oplysninger om, hvor mange af de anmeldte lønmodtagere, der er anmeldt som social sikret i hjemlandet efter § 5, stk.1, nr. 9. Er en arbejdsgiverorganisation part i overenskomsten, har arbejdsgiverorganisationen ligeledes adgang til oplysningerne nævnt i 1. pkt.

•••

Stk. 6 Faglige organisationer og arbejdsgiverorganisationer kan få adgang til oplysninger om de enkelte arbejdssteder anmeldt efter § 8.

•••
profile photo
Profilside