14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

RUT-bekendtgørelsen § 10

Bekendtgørelse om Register for Udenlandske Tjenesteydere (RUT-registret) paragraf 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af rut-bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 627 af 24. June 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Anmeldelse til registret samt ændringer til de registrerede oplysninger, skal ske til Erhvervsstyrelsen.

•••

Stk. 2 Registrering efter stk. 1 kan kun ske via Erhvervsstyrelsens elektroniske selvregistreringssystem på www.virk.dk.

•••

Stk. 3 Anmeldelse til Registret for Udenlandske Tjenesteydere skal foretages af enten den udenlandske virksomheds ejer eller en af virksomheden anden bemyndiget person.

•••

Stk. 4 Anmeldelse skal ske senest samtidig med, at levering af tjenesteydelsen i Danmark påbegyndes. Ændringer vedrørende oplysningerne skal anmeldes senest førstkommende hverdag efter ændringen.

•••

Stk. 5 Ved registrering tildeler Erhvervsstyrelsen den udenlandske virksomhed et entydigt identifikationsnummer (RUT-nummer).

•••

Stk. 6 Ved registrering modtager anmelderen en kvittering.

•••

Stk. 7 En anmelder, der registrerer et forhold i registret, indestår for, at registreringen eller anmeldelsen er lovligt foretaget, herunder at der foreligger behørig fuldmagt. Hvis Erhvervsstyrelsen har begrundet formodning om, at der er sket eller vil ske misbrug af adgangen til registrering i registret, er Erhvervsstyrelsen berettiget til med øjeblikkelig virkning at lukke brugerens adgang hertil.

•••
profile photo
Profilside