14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Rørledningsloven § 3a

Lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat paragraf 3a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af rørledningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 807 af 13. august 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3a Ejeren fremsender mindst en gang årligt, eller hvis der fremkommer væsentlige nye oplysninger, en vurdering af det fremtidige behov for olietransport- og separationskapacitet til energi-, forsynings- og klimaministeren.

•••

Stk. 2 Energi-, forsynings- og klimaministeren kan på baggrund af ejerens vurdering efter stk. 1 træffe afgørelse om at nedjustere kapacitetsreservationer, som ikke udnyttes, eller som ligger ud over den godkendte produktionsprofil, som ligger til grund for godkendelsen i medfør af § 10, stk. 2 eller 3, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund.

•••
profile photo
Profilside