14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Rørledningsloven § 2

Lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af rørledningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 807 af 13. august 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Enhver, der indvinder flydende kulbrinter på dansk kontinentalsokkelområde i Nordsøen, skal tilslutte produktionsanlæg til hovedrørledningen eller til en af ejeren anlagt stikledning samt anlægge de installationer og rørledninger, som tilslutningen på et af ejeren fastlagt tilslutningssted nødvendiggør. Råolie og kondensat indvundet på dansk kontinentalsokkel i Nordsøen, som er bestemt til raffinering eller afsætning i Danmark, skal transporteres igennem rørledningen. .

•••

Stk. 2 Ejeren har med de begrænsninger, der følger af rørledningens kapacitet, pligt til gennem ledningen at transportere råolie og kondensat indvundet på dansk kontinentalsokkelområde i Nordsøen. Ejeren skal opretholde og drive sådanne faciliteter samt anlægge de stikledninger, som denne pligt nødvendiggør.

•••

Stk. 3 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan undtage fra pligterne i henhold til stk. 1 og 2 i tilfælde, hvor transport gennem rørledningen efter ministerens skøn må anses for uøkonomisk eller uhensigtsmæssig.

•••

Stk. 4 Ejeren aftaler vilkårene for tilslutning og transport samt eventuel separation med brugerne. Hvis kvaliteten af de enkelte brugeres råolie og kondensat ændres ved transport og eventuel behandling i separationsfaciliteter i tilknytning til transporten i rørledningen, kan ejeren og brugerne aftale vilkårene for udligning af dette mellem brugerne. I tilfælde af uenighed fastsættes vilkårene af klima-, energi- og forsyningsministeren.

•••

Stk. 5 Aftaler efter stk. 4 skal godkendes af klima-, energi- og forsyningsministeren. Ministeren kan fastsætte vilkår for godkendelsen.

•••
profile photo
Profilside