14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Rørledningsloven § 1

Lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af rørledningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 807 af 13. August 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Ejeren forestår driften af den rørledning med tilhørende pumpe- og terminalfaciliteter til transport af råolie og kondensat, der er anlagt fra det danske kontinentalsokkelområde i Nordsøen til Fredericia.

•••

Stk. 2 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan tillade, at ejeren i tilknytning til virksomhed efter stk. 1 etablerer og driver faciliteter til separation af råolie og kondensat, som transporteres gennem rørledningen. Meddelelse af tilladelse forudsætter, at en eller flere nuværende eller kommende brugere af rørledningen ønsker separation af deres råolie og kondensat. Tilladelse meddeles efter ansøgning, som indgives efter § 2 a.

•••

Stk. 3 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om driften af rørledningen og separationsfaciliteter m.v. og udøver gennem Energistyrelsen tilsyn med virksomheden.

•••

Stk. 4 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan pålægge ansøgere efter denne lov, ejer og brugere af rørledningen eller separationsfaciliteter og enhver med andel i et felt, der har fået dispensation fra tilslutningspligten efter § 2, stk. 3, at betale udgifterne ved myndighedernes sagsbehandling efter denne lov og kan fastsætte regler herom.

•••
profile photo
Profilside