Rockerloven § 4

Denne konsoliderede version af rockerloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om forbud mod ophold i bestemte ejendomme

Lov nr. 907 af 15. oktober 1996,
som ændret ved lov nr. 406 af 26. juni 1998 og lov nr. 672 af 8. juni 2017

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne, men kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.