14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Risikobekendtgørelsen § 35

Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer paragraf 35

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af risikobekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§35 Verserende sager om ajourføring af anmeldelse, sikkerhedsdokumenter, sikkerhedsrapporter og interne beredskabsplaner, kan færdigbehandles af myndighederne på baggrund af oplysninger, som virksomhederne var pligtige til at indsende efter de hidtil gældende regler, indtil disse oplysninger skal ajourføres efter reglerne i dette kapitel.

•••
profile photo
Profilside