14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Risikobekendtgørelsen § 23

Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer paragraf 23

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af risikobekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 372 af 25. April 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§23 Risikomyndighederne undlader at godkende eller forbyder, hver på deres område og efter reglerne i den lovgivning, der ligger til grund for deres afgørelser, idriftsætning eller fortsat drift af risikovirksomheden, hvis de foranstaltninger, som virksomheden har truffet, er klart utilstrækkelige til at forebygge eller begrænse større uheld. Det gælder også, hvis virksomheden i væsentlig grad har undladt at træffe nødvendige foranstaltninger, som myndighederne har påbudt virksomheden efter tilsyn.

•••
profile photo
Profilside