14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Risikobekendtgørelsen § 2

Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af risikobekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Bekendtgørelsen gælder for risikovirksomheder, jf. § 4, nr. 1-3.

•••

Stk. 2 I tvivlstilfælde træffer miljømyndigheden afgørelse om, hvorvidt virksomheden er omfattet af bekendtgørelsen, og i givet fald om risikovirksomheden er en kolonne 2- eller en kolonne 3-virksomhed. Afgørelsen træffes efter høring af de øvrige risikomyndigheder.

•••
profile photo
Profilside