14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Risikobekendtgørelsen § 16

Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer paragraf 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af risikobekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 Miljømyndigheden offentliggør de oplysninger, som er nævnt i bilag 8, digitalt jf. § 27. Miljømyndigheden ajourfører oplysningerne, når det er nødvendigt.

•••

Stk. 2 Politiet informerer regelmæssigt og mindst hvert femte år alle personer, som kan blive berørt af et større uheld fra en kolonne 3-virksomhed. Informationen skal give tydelige og forståelige oplysninger om sikkerhedsforanstaltninger og hensigtsmæssig adfærd i tilfælde af uheld. Informationen skal gives uopfordret og i den mest hensigtsmæssige form, og skal mindst indeholde de oplysninger, som er nævnt i bilag 8. Informationen skal også gives til de ansvarlige for alle nærliggende bygninger og områder, der benyttes af offentligheden, herunder skoler og hospitaler, samt til naborisikovirksomheder.

•••

Stk. 3 Sikkerhedsdokumentet eller sikkerhedsrapporten, herunder den indeholdte fortegnelse over farlige stoffer i virksomheden, er tilgængelig for offentligheden. Retten til aktindsigt heri finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Hvor risikomyndigheden ikke fuldstændigt kan imødekomme en anmodning om aktindsigt, gør den i stedet en ændret udgave af sikkerhedsdokumentet eller sikkerhedsrapporten tilgængelig for offentligheden, som mindst skal indeholde generelle oplysninger om risikoen for større uheld og om mulige følger for menneskers sundhed og miljøet af sådanne uheld.

•••
profile photo
Profilside