14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Risikobekendtgørelsen § 14

Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer paragraf 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af risikobekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 372 af 25. April 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Inden for hver deres område identificerer risikomyndighederne, blandt andet på grundlag af de oplysninger, de har modtaget fra risikovirksomhederne, om der er grupper af risikovirksomheder, hvor risikoen for større uheld eller følgerne af større uheld kan være øget på grund af disse virksomheders geografiske placering og nærhed samt deres beholdning af farlige stoffer. De stiller oplysningerne herom til rådighed for de pågældende virksomheder.

•••

Stk. 2 Inden for rammerne af de tilladelses- eller tilsynsordninger, som risikomyndighederne administrerer, stiller myndighederne vilkår om eller påbyder, at virksomheder, omfattet af stk. 1

  • 1) udveksler relevante oplysninger med naborisikovirksomheder, der gør det muligt for dem at tage hensyn til arten og omfanget af den samlede risiko for et større uheld i deres forebyggelsesplaner, ledelsessystemer, sikkerhedsdokumenter, sikkerhedsrapporter og interne beredskabsplaner, og

  • 2) videregiver relevant information til politiet og kommunalbestyrelsen, og til offentligheden, herunder andre nærliggende virksomheder, som ikke er risikovirksomheder.

•••

Stk. 3 Myndighedernes anvendelse af stk. 2 finder sted med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

•••
profile photo
Profilside