Bøger, som nævner Rigsrevisorloven § 20

Rigsrevisor- og statsrevisorloven (1. udg.)
Forfattere: Peter Christensen, Gitte Korff og Britt Scherfig
Udgivelsesdato: 03. maj 2021
DJØF Forlag

Indledende bemærkninger

- Side 235 -

...Bestemmelserne i stk. 1-3 om statsregnskabet svarer til den dagældende ordning i lov om revisionen af statsregnskabet fra 1928, §§ 2-3, og kan i øvrigt i store træk kan genfindes i lov om revisionen af statsregnskabet fra 1917 (den første statsrevisorlov). Stk. 7 om Statsrevisorernes bistand til Folketingets udvalg, dagældende stk. 4, var derimod en nyskabelse.

Læs på Jurabibliotek