Rigsrevisorloven § 13

Denne konsoliderede version af rigsrevisorloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

Lov nr. 321 af 26. juni 1975,
jf. lovbekendtgørelse nr. 101 af 19. januar 2012

§ 13

Rigsrevisor kan til enhver tid foretage revision og regnskabsgennemgang på det sted, hvor regnskaberne føres, eller hvor det nødvendige materiale i øvrigt findes.