14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Rigsrevisorloven § 12

Lov om revisionen af statens regnskaber m.m. paragraf 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af rigsrevisorloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 101 af 19. januar 2012. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Rigsrevisor kan af enhver offentlig myndighed forlange sig meddelt alle sådanne oplysninger og forelagt alle sådanne aktstykker, som efter rigsrevisors skøn er af betydning for udførelsen af rigsrevisors hverv. Rigsrevisor kan fastsætte en frist herfor.

•••

Stk. 2 Såfremt der efter stk. 1 afgives dokumenter, der er omfattet af bestemmelser om undtagelse af interne dokumenter fra retten til aktindsigt i lov om offentlighed i forvaltningen, vil sådanne dokumenter fortsat være undtaget fra aktindsigt efter afgivelsen til rigsrevisor.

•••
profile photo
Profilside