14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Rigsrevisorloven § 9

Lov om revisionen af statens regnskaber m.m. paragraf 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af rigsrevisorloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 101 af 19. January 2012. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Stk. 2 Rigsrevisor kan aftale med vedkommende minister eller, såfremt ministeren ikke har beføjelse hertil, med ledelsen af de i § 2, stk. 1, nr. 3, nævnte selvstændige forvaltningssubjekter og en anden revisor, jf. § 2, stk. 2, at revisionsopgaver varetages i et nærmere fastlagt samarbejde mellem rigsrevisor, en anden revisor og et organ for intern revision.

•••

Stk. 3 Rigsrevisor kan med vedkommende minister og andre interessenter samt disse interessenters revisorer aftale, at revisionsopgaver i henhold til § 2, stk. 1, nr. 4, varetages i et nærmere fastlagt samarbejde mellem rigsrevisor, eventuelle medinteressenters revisorer og et organ for intern revision.

•••
profile photo
Profilside