14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Rigsrevisorloven § 3

Lov om revisionen af statens regnskaber m.m. paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af rigsrevisorloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 101 af 19. January 2012. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Ved revisionen efterprøves, om regnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Endvidere foretages en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af regnskabet.

•••
profile photo
Profilside