14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Rigsrevisorloven § 16

Lov om revisionen af statens regnskaber m.m. paragraf 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af rigsrevisorloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 101 af 19. January 2012. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 Rigsrevisors bemærkninger vedrørende revision og gennemgang af regnskaber skal besvares inden fire uger fra modtagelsen, medmindre rigsrevisor tillader en længere frist.

•••

Stk. 2 Kan rigsrevisor efter afslutningen af en brevveksling ikke godtage det indtagne standpunkt, kan rigsrevisor meddele sin endelige stillingtagen direkte til ministeren med anmodning om dennes udtalelse inden seks uger. Senest tre uger efter modtagelsen af ministerens svar eller udløbet af nævnte frist fremsender rigsrevisor sagen til statsrevisorerne.

•••
profile photo
Profilside