Rigsretsloven § 48

Denne konsoliderede version af rigsretsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om rigsretten

Lov nr. 100 af 31. marts 1954,
jf. lovbekendtgørelse nr. 641 af 17. september 1986,
som ændret ved lov nr. 433 af 31. maj 2000

§ 48

Formanden gør tiltalte bekendt med, at han ikke er pligtig at afgive forklaring; derpå udspørger først anklageren og derefter forsvareren ham, hvorhos formanden og rigsrettens øvrige dommere kan stille yderligere spørgsmål. Er tiltalen rettet mod flere personer, bestemmer formanden, i hvilken orden de skal afhøres, om nogen af dem skal aftræde, medens andre afhøres, og om de skal stilles mod hinanden.

Stk. 2 Så ofte vidners udsagn, oplæste dokumenter eller andre omstændigheder giver anledning dertil, bliver tiltalte påny at afhøre.

Stk. 3 Ingen tvang kan anvendes mod tiltalte for at bringe ham til at svare i det hele eller på enkelte spørgsmål.