14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Rigsretsloven § 4

Lov om rigsretten paragraf 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af rigsretsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 641 af 17. september 1986. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 I sit første møde vælger retten af sin midte en formand og en næstformand. Valget gælder i almindelighed kun, indtil nyt valg til retten foretages, jfr. dog det i § 2, stk. 5, omhandlede tilfælde; ophører en af de valgte inden udløbet af valgperioden at være medlem af rigsretten, vælger denne en anden i hans sted for den tilbageværende tid.

•••

Stk. 2 Bliver formanden eller næstformanden forhindret i at overvære de mundtlige forhandlinger i deres helhed eller deltage i dommens forberedelse og vedtagelse i en enkelt sag, vælges en anden i hans sted for den pågældende sag.

•••

Stk. 3 Så længe en ny formand i de anførte tilfælde ikke er valgt, såvel som når formanden iøvrigt har forfald, udfører næstformanden hans hverv.

•••
profile photo
Profilside