Bøger, som nævner Rigsretsloven § 30

Dansk statsret (3. udg.)
Forfattere: Jens Peter Christensen, Jørgen Albæk Jensen og Michael Hansen Jensen
Udgivelsesdato: 02. jun 2020
DJØF Forlag

9.5. Sanktionerne

- Side 98 -

...enekompetence i straffesager mod ministre i anledning af deres embedsførelse, jf. herom nedenfor i afsnit 9.6. Germers opfattelse støttes heller ikke af ordlyden af rigsretslovens § 30 og § 66, stk. 2. Det må, modsat Germer, antages, at statens erstatningskrav mod en minister, som har forbindelse med hans embedsførelse, skal pådømmes ved Rigsretten.

Læs på Jurabibliotek