14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Rigsretsloven § 71

Lov om rigsretten paragraf 71

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af rigsretsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 641 af 17. September 1986. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§71 Dommen udfærdiges i rettens navn, forsynes med dens segl, underskrives af formanden og paraferes af retsskriveren. Udskrift af dommen bliver ved formandens foranstaltning at tilstille folketingets formand og justitsministeren.

•••

Stk. 2 Finder retten anledning til at indstille til formildelse eller eftergivelse af idømt straf, fremsender den til justitsministeren sammen med domsudskriften beretning om sagen med indstilling om benådning. Enhver af dommerne kan forlange, at retten efter afstemningens slutning tager standpunkt til spørgsmål herom.

•••
profile photo
Profilside