14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Rigsretsloven § 44

Lov om rigsretten paragraf 44

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af rigsretsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 641 af 17. September 1986. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§44 Udebliver et lovmæssig indkaldt vidne uden lovligt forfald eller uden betimeligt at have anmeldt sit forfald, kan retten idømme det bøder eller fængsel indtil 4 måneder og tilpligte det at erstatte de udgifter, som måtte være forårsagede ved udeblivelsen.

•••

Stk. 2 Kendelse, hvorved straf eller erstatning er idømt et fraværende vidne, kan omgøres, når begæring derom fremsættes i det første retsmøde, i hvilket vidnet derefter giver møde eller fremstilles, eller, hvis det ikke senere møder eller fremstilles, inden en uge, efter at kendelsen er forkyndt for det.

•••
profile photo
Profilside