14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Rigsretsloven § 35

Lov om rigsretten paragraf 35

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af rigsretsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 641 af 17. September 1986. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§35 Inden den af rigsretten fastsatte frist skal tiltalte fremlægge de dokumenter, han agter at påberåbe sig under sagen, og en fortegnelse over de personer, han ønsker afhørt, forsåvidt de ikke allerede findes opført på anklagerens bevisfortegnelse.

•••

Stk. 2 Af det fremlagte leveres der anklageren genpart, og anklageren er berettiget til en passende udsættelse til at gøre sig bekendt med modpartens dokumenter. Fremlægger han derefter nye dokumenter, finder tilsvarende regler anvendelse.

•••
profile photo
Profilside