14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Rigsretsloven § 20

Lov om rigsretten paragraf 20

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af rigsretsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 641 af 17. September 1986. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§20 Det påhviler anklageren uden ophold at påstævne sagen. Han tilvejebringer så vidt gørligt de fornødne bevisligheder, forbereder den bevisførelse, der skal finde sted under domsforhandlingen, og gør indstilling til rigsretten om de foreløbige undersøgelseshandlinger, han anser for nødvendige.

•••
profile photo
Profilside