14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Rigsretsloven § 2

Lov om rigsretten paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af rigsretsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 641 af 17. September 1986. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Rigsretten består af de ordentlige medlemmer af Højesteret og et tilsvarende antal af folketinget efter forholdstal for 6 år valgte medlemmer. Folketingets medlemmer kan ikke vælges til eller virke som medlemmer af rigsretten.

•••

Stk. 2 For hver af de valgte vælges der efter forholdstal straks to stedfortrædere.

•••

Stk. 3 Hvis nogen af de af folketinget valgte dommere udtræder af rigsretten inden valgperiodens udløb, tager den for vedkommende først valgte stedfortræder sæde i rigsretten i hans sted for den tilbageværende del af perioden. Er den først valgte stedfortræder ude af stand dertil, eller udtræder også han af rigsretten, indtræder den anden stedfortræder.

•••

Stk. 4 Der foretages ikke supplerende valg af stedfortrædere.

•••

Stk. 5 Er sag rejst ved rigsretten, beholder de af folketinget valgte medlemmer deres sæde i retten for denne sags vedkommende, selvom det tidsrum, for hvilket de er valgt, udløber.

•••
profile photo
Profilside